Kennisgebieden

Raadsinformatiesystemen

Stateninformatie- or Raadinformatie dient gemakkelijk en overzichtelijk beschikbaar te zijn voor alle betrokkenen. Het SIS of RIS dient de soms enorme hedendaagse informatiebehoefte te kunnen faciliteren. Zij zijn erg laagdrempelig in het gebruik en maken het mogelijk de informatiestroom naar behoefte te organiseren opdat onder meer besluitvorming gedegen maar efficiënt voor en door iedere gebruiker wordt ondersteund.

Het is nodig dat deze systemen gemakkelijk informatie kunnen uitwisselen met andere aanpalende omgevingen zoals andere informatiesystemen, of het discussiesysteem in de Raad- of Statenzaal.

Audiovisuele systemen Raadzalen

Deze systemen verrijken de informatievoorziening. De eisen zijn hoog die worden gesteld aan hedendaagse audiovisuele systemen. Niet alleen moet helder zijn welk agendapunt er aan de orde is en wie het woord voert, maar ook moet digitaal kunnen worden gestemd en moeten spreektijden geautomatiseerd worden bijgehouden. Een belangrijk onderdeel daarbij is het gebruik door de Griffie. De Griffie wordt in onze projecten van begin tot en met in gebruik name intensief begeleid en meegenomen in het ontwerp en de realisatie.

Europees Aanbesteden

Epos Media heeft in gezamenlijkheid met talrijke inkooporganisaties meer dan 25 Europese Aanbestedingen inhoudelijk opgesteld en begeleid. Allen succesvol.