Home

Wat doet Epos Media

Epos Media is gespecialiseerd in het vernieuwen van:

  •  Raadsinformatiesystemen
  •  Audiovisuele inrichtingen van Raad- en Commissiezalen
  •  Audiovisuele installaties voor het beheersen van een crisis (NCTV, rcc, beleidscentra)
  • Oplossingen voor de distributie van audiovisuele bronnen

Epos Media ondersteunt haar Opdrachtgever bij de uitwerking van een idee naar een concrete oplossing, hoe klein of hoe groot de behoefte ook kan zijn.

Meer dan 45 jaar ervaring wordt ingezet om een opdracht succesvol te realiseren. Interne diensten en afdelingen, als ook de leveranciers worden vakkundig en efficiënt betrokken bij de realisatie. Draagvlak en verantwoordelijkheidsgevoel bij alle betrokken partijen worden als vanzelf gecreëerd door Epos Media.

Epos Media beschikt over een grote mate van kennis en ervaring omtrent:

  •  het inventariseren van de behoefte
  •  het uitwerken en afstemmen van een realistische oplossing
  •  de in de markt beschikbare oplossingen en hun leveranciers
  •  de afstemming met interne diensten zoals Informatievoorziening, ICT en  Facilitair
  •  het (Europees) Aanbesteden
  •  het in kaart brengen van werkprocessen en documentstromen
  •  Projectmanagement
  •  Informatiebeveiligingsaspecten conform de NEN27001/002, BIR/BIG/BIO, AVG, ePV